1 Ocak 2012 ve Türk Denizcilik Eğitimi…

1 Ocak 2012 ve Türk Denizcilik Eğitimi… Mesleki gereklilik olarak STCW ile alakam olmasa da başkanı olduğum Karamürsel Mezunlar Derneği’nin omuzlarımdaki misyonu gereği bu yazıyı yazmam gerektiğine karar verdim. Aslında belki geç bile kaldım. 1 Ocak 2012 tarihi neyi temsil ediyor ? Sıradan bir vatandaşımıza göre önümüzdeki yılın ilk gününü, kimine göre resmi tatili, kimine […]

Zabit ihtiyacı katlanarak artmaktadır.

Zabit ihtiyacı katlanarak artmaktadır. Drewry Shipping Consultants (DSC) açıkladığı verilere göre; Dünyada, denizcilik sektörünün ihtiyaç duyacağı zabitan sayısı 2008 yılında 34 bin’e kadar yükseldi. 2012 yılında ise zirve yaparak 90 bin’e ulaşacağı öngörülmekte, 2008-2012 yılları arasındaki dönemde, kuru yük filosu için 26.160, konteyner filosu için 15.793, kimyasal tankerler için 9.735 ve petrol tankerleri için ise […]

Tersanelerimizin Eksiği Vizyon

Tersanelerimizin Eksiği Vizyon Dünya piyasalarındaki kriz sektörümüzdeki en büyük darbelerden birini gemi inşa sanayimize ve tersanelerimize vurmuştur. Çin faktörünün giderek büyümesi ile bu daha trajik bir hal almıştır. Durum böyle olunca sormaya başladık bundan nasıl kurtulacağız, çıkış noktası nedir ve nerede hata yaptık diye.. 2004-2008 arasındaki yaşanan furyada müşterilerin tersane kapılarında sıraya girmesinden dolayı oturduğumuz […]

Ertuğrul Fırkteyni Neden Gönderildi. ?

Ertuğrul Fırkteyni Neden Gönderildi. ? Pek çoğumuz Ertuğrul fıkateynini Japonya açıklarında batarak 581 denizcimizi kaybettiğimiz facia olarak biliriz. Ancak pek az kişi olayın evveliyatına vakıftır. Sorulması gereken soru şudur. Ertuğrul neden gönderilmiştir.? Amaç neydi ? Bu soruların cevaplarını kalemimiz döndüğünce aktarmaya çalışalım ve olaya siyasi zeka bakımında Osmanlı padişahları arasında ilk sırayı alan Sultan II […]

Radar Teknolojisinde Devrim SHARPEYE

Radar Teknolojisinde Devrim SHARPEYE Radar teknolojisindeki devrime geçmeden önce radarın tarihsel gelişimine değinelim. Radar yani uzun ismi ile RAdio Detection And Ranging cihazları, uzaktaki nesneleri radyo dalgalarının yansıması yardımıyla tespit eden cihazdır. Radyo dalgaları ile taşınan enerji nesneye ulaşır ve tekrar nesneden yansıyarak geri döner. Enerjinin buradan küçük bir kısmı yansır ve radara geri gelir. […]

Gemilere BNWAS sistemi zorunlu hale geldi

Gemilere BNWAS sistemi zorunlu hale geldi. “T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nün 27.12.2010 tarih ve 39773 sayılı yazısına atfen; Uluslararası Denizcilik Örgütü(IMO)’nün Deniz Emniyeti Komitesi(MSC) tarafından 5 Haziran 2009’da kabul edilen MSC.282(86) sayılı karar kapsamındaki değişiklikler 1 Ocak 2011 itibariyle yürürlüğe girmiştir. Bahse konu Karar kapsamında, SOLAS-74 Sözleşmesi kapsamındaki tonajına bakılmaksızın yolcu gemilerinin […]

ELEKTRONİK HARİTALAR VE ECDIS SİSTEMİ

ELEKTRONİK HARİTALAR VE ECDIS SİSTEMİ Günümüzde, seyirde kullanılan klasik yöntemlere alternatifler aranmaktadır. Gelişen teknoloji, köprü üstünde planlamayı kolaylaştıracak, maliyetleri düşürecek, zaman ve personel tasarrufu sağlayacak, doğru, hassas ve itimat edilebilir ürünler yaratmaya ve sistemler kurmaya çalışmaktadır. Bu çalışmaların temelleri 1980’li yılların başlarında, gemilerde kağıt harita yerine bilgisayar ekranında görüntülenebilen elektronik haritaların kullanılması fikriyle ortaya atılmıştır. […]

Denizcilikte Marka Olmak

Denizcilikte Marka Olmak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 9 Nisan 1926 tarihinde kabul edilen ve 1 Temmuz 1926’da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu ile Türk Milleti’nin denizde de büyük bir zafer kazandığı pekiştirildi. Türk Denizlerinde 391 yıldan beri yabancılara verilmiş kapitülasyonların sona erdirildiği gündür 1 Temmuz 1926. Bu günden sonra yurdumuzda deniz taşımacılığı yalnızca TÜRK bayraklı gemiler […]

Denizcilikte Birlik Çabaları

Denizcilikte Birlik Çabaları Yıllar geçmesine rağmen maalesef denizciliğimizde bir birliktelik hasıl olmadı. Olmadığı içindir ki sivil toplum olarak denizciliğimizde etkili, sözü geçen, tarafsız, sektörün tüm renklerini temsil eden hedefi Türk denizciliğini daha ileriye götürmek olan bir yapı oluşmadı. Sektörümüzde birçok dernek faaliyet göstermektedir. Bu derneklerin tüzüklerine baktığınız zaman amaçlar kısmında en azından 7 ya da […]

Denizcilik Eğitimi

Denizcilik Eğitimi Her gün yeni bir denizcilik okulunun açılışına şahit oluyoruz. Görkemli törenler, çelenkler, zengin protokol, konuşmalar ve kurdele kesiliyor. Okulda tanıtım turu her yer tertemiz, sınıflar on numara ve ardından eğitim öğretim başlıyor. Okulun ön ekindeki Denizcilik kelimesi herkeste yüksek maaş, hemen iş bulma, 5 yıl çalış sonra ticarete gir… gibi düşünceler oluşturduğu için […]

Başa dön