Denizcilikte Birlik Çabaları

Denizcilikte Birlik Çabaları

Yıllar geçmesine rağmen maalesef denizciliğimizde bir birliktelik hasıl olmadı. Olmadığı içindir ki sivil toplum olarak denizciliğimizde etkili, sözü geçen, tarafsız, sektörün tüm renklerini temsil eden hedefi Türk denizciliğini daha ileriye götürmek olan bir yapı oluşmadı.

Sektörümüzde birçok dernek faaliyet göstermektedir. Bu derneklerin tüzüklerine baktığınız zaman amaçlar kısmında en azından 7 ya da 8 madde ortaktır. Fakat meydana getirilen bu dernekler bireysel olarak bir şeyler yapmanın derdindedir. Günümüzde dernekler üye sayıları itibari ile değerlendiriliyor ama bu sektörde kurulmuş her dernek üye sayısı ne olursa olsun bir misyonu temsil etmektedir ve temsil ettiği bu misyondan dolayı önemlidir. Ancak unutulmaması gereken şudur aynı amaçlarla kurulmuş dernekler bir araya gelmedikçe, sorunları konuşmadıkça, görüş alışverişinde bulunmadıkça hiç birisi bireysel çalışmalarla ne beklentilere cevap verebilir, ne sorunları çözebilir ne de muhatap alınır.

Ayrıca hemen hepsinde yanlış bir algıda mevcuttur. Denizcilik sadece gemi olmadığı gibi denizcilerde kaptanlar ve baş mühendislerden ibaret değildir. Ortak nokta denizdir ve ekmeğini denizden çıkaran herkes bu sektörün bir ferdidir. Limancısı, işletmecisi, brokeri, tedarikçisi, kumanyacısı, acentesi, yakıtçısı, balıkçısı, tersanesi, yan sanayisi, sökümcüsü, medyası vb.. bir bütündür ve sektörün tamamıdır. Bütün bunları görmezlikten gelerek kurulan hiçbir yapının tüm deniz sektörünü temsil ettiği söylenemez.

Eğer bütün bunları temsil edeceğinizi söyleyip ortaya çıkıyorsanız, ayrım yapmadan herkesi kucaklamalısınız. Ancak bunu yaparken bahse konu kişilerden oluşan dernekleri birilerine mesaj vermek için figüran olarak kullanmayı düşünüyorsanız yanıldığınız çok açıktır. Bu zihniyetle kurulacak yapının temelinin sağlam olmayacağı aşikardır.

Deniz sektöründe ekmek kazanan bir denizci olarak sormak istiyorum. Nerede toplanmalıyız, adres neresi olmalıdır.

“Farklı görüşlere tahammül etmek erdemdir” diye bir söz var birbirimize tahammül ettiğimiz, kimseye yukarıdan bakmadığımız, herkesin söz hakkı olan bir yapı kurulursa işte o zaman herkesin kulak kesildiği ve dikkate aldığı, sorunları çözen ve çözüm üreten, etkili ve güçlü bir hüviyet kazanacaktır en önemlisi gökkuşağı misali tüm renkleri en güzel şekilde yansıtan buluşma noktası olacaktır.

Saygılarımla

Mutlu YELTEN

Başkan

Karamürsel Denizcilik Meslek Yüksekokulu Mezunlar Derneği

Başa dön