Gemilere BNWAS sistemi zorunlu hale geldi

Gemilere BNWAS sistemi zorunlu hale geldi.

“T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nün 27.12.2010 tarih ve 39773 sayılı yazısına atfen;

Uluslararası Denizcilik Örgütü(IMO)’nün Deniz Emniyeti Komitesi(MSC) tarafından 5 Haziran 2009’da kabul edilen MSC.282(86) sayılı karar kapsamındaki değişiklikler 1 Ocak 2011 itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Bahse konu Karar kapsamında, SOLAS-74 Sözleşmesi kapsamındaki tonajına bakılmaksızın yolcu gemilerinin ve 150 GRT ve üzerindeki yük gemilerinin, standartları MSC.128(75) sayılı Karar ile belirlenen “Köprüüstü Seyir İzleme Alarm Sistemi(BNWAS)” ile donatılmasına ilişkin düzenlemeler de yer almakta olup, konuya ilişkin uygulama süreci aşağıda belirtilmiştir.

BNWAS “Bridge Navigational Watch Alarm System” önceden Deadman Alarm yada Watch Alarm diye tabir edilen alarm sisteminin geliştirilmiş halidir. BNWAS sistem olarak bazı klas kuruluşlarının SYS-NEQ ve SYS-NEQ 1 olarak adlandırılan notasyonlarında mecburiyeti olan bir sistemdi. Ancak günümüz deniz şartlarında emniyet her zaman ön planda olduğu için seyir esnasında görevli zabiti denetlemek amacı ile aşağıdaki tabloya göre 150GRT den başlamak kaydıyla tüm gemileri kapsayacak şekilde bir geçiş planı hazırlandı.

Sistem ana ünite, reset üniteleri, kabin panelleri, hareket sensörleri, genel alarm paneli gibi aksesuarlardan oluşmaktadır. Çalışma prensipleri ise şöyledir. Köprüüstünde bulunan ana ünite üzerinden kaptan zamanlama ayarını 2 ile 12 dakika arasında bir zaman dilimine kurar ve “Back up Officer” hangi zabitse onu seçer. Her güverte zabitinin kamarasında bir kabin panel mevcuttur. Vardiyada olan zabitin bu belirlenen zaman diliminde bir kere sistemi resetlemesi gereklidir veya sisteme hareket sensörü konulmuşsa sensör aktif olduğunda sistem resetlenir. Eğer resetlenmezse Backup Officer panelinde alarm çalmaya başlar. Backup Officer alarmı gördüğünde kamarasından resetleyemez köprüüstüne çıkıp resetlemesi gereklidir. Eğer iki dakika içerisinde backup officer tarafından resetlenmezse, genel bölgelere (salon veya koridorlar) konulan panellerde alarm çalmaya başlar. BNWAS sistemi genel olarak üç alarm seviyesinden oluşur. Birinci seviye köprüüstü vardiya zabiti içindir. İkinci seviye Back up officer içindir. Üçüncü seviye genel alarm olarak tüm gemidir. Bazı sistemlerde sistemi inmarsat c cihazına veya SSAS(Ship Security Alert System) cihazına bağlanması sureti ile dördüncü seviye olarak alarmı şirket ofisine göndermek mümkündür. Sistem pozisyon bilgisi için GPS cihazına, alarmın kayıt altına alınması için VDR/SVDR cihazına, Off course alarm için Autopilot cihazına ve dördüncü seviye alarm için SSAS ve İnmarsat C cihazına bağlanabilir. Aşağıda 3000 GRT üstü gemiler için tavsiye edilen sistem diagramını inceleyebilirsiniz. Sistem kurulum planlaması geçiş takvimi ile geminin tersane planlaması gözönüne alınarak yapılmalıdır. Çünkü katlardan ve kamaralardan kablo çekilmesinden dolayı sefer üzerindeyken montajın yapılması zor olacaktır ve vakit alacaktır. Ayrıca firmaların dikkat etmesi gereken bir hususta özellikle 2000 yılından sonra yapılmış gemilerde alarm monitoring dediğimiz alarm sistemi mevcuttur. Bu sisteme üreticileri  mevcut sistemlerine bazı eklentiler yapmak sureti ile BNWAS sistemini sağlayabiliyorlar ancak tabiki bu eklentininde IMO onaylı olması ve sertifikalandırılması gerekmektedir. Bu sisteme sahip gemiler tedarikçileri ile görüşüp konu hakkında bilgi aldıktan sonra ona göre hareket etmelidirler.

Saygılarımla

 

Mutlu YELTEN

Başkan

Karamürsel Denizcilik Meslek Yüksekokulu Mezunlar Derneği

Başa dön