Zabit ihtiyacı katlanarak artmaktadır.

Zabit ihtiyacı katlanarak artmaktadır.

Drewry Shipping Consultants (DSC) açıkladığı verilere göre;
Dünyada, denizcilik sektörünün ihtiyaç duyacağı zabitan sayısı 2008 yılında 34 bin’e kadar yükseldi. 2012 yılında ise zirve yaparak 90 bin’e ulaşacağı öngörülmekte, 2008-2012 yılları arasındaki dönemde, kuru yük filosu için 26.160, konteyner filosu için 15.793, kimyasal tankerler için 9.735 ve petrol tankerleri için ise 8.088 zabitana ihtiyaç duyulacağı tahmin edilmektedir.

Diğer bir tahmin ise ; gelecek 4 yıl için 200.000 zabitana ihtiyaç duyulacağı yönündedir. Dünya deniz ticaret filosunun her yıl %1 arttığı ve bu artışın önümüzdeki yıllarda da aynı oranda artacağı öngörüsüyle, 2015 yılı itibariyle zabitan açığının 27.000 olacağı da Baltık ve Uluslararası Deniz Konseyi (BIMCO) tarafından tahmin edilmektedir.
2000 yılında yapılan ISF/BIMCO araştırmasına göre, Dünya’da kalifiye tayfaya çok ihtiyaç duyulduğu belirtilmektedir. Bugün gelişmiş ülkeler bu açığı kapatacak yöntemler arayışındadır.

2002 yılında Türkiye’de 10.930’u güverte sınıfı, 7.349’u makine sınıfı olmak üzere toplam 18.279 zabitan kayıtlı iken, Haziran 2008 itibariyle güverte sınıfı zabitan sayısı 20.186’ya , makine sınıfı zabitan sayısı ise 11.536’ya ulaşmıştır. 2011 Mart ayı Denizcilik Müsteşarlığı verilerine göre şu anda Güverte sınıfı zabitan sayısı 29.423, makine sınıfı zabitan sayısı 14.443 ve genel toplam 43.866 zabitan bulunmaktadır. Kısacası ; 2002-2008 yılları arasında güverte sınıfı zabitan sayısında yaşanan yıllık ortalama artış %12, makine sınıfı zabitan sayısında yaşanan yıllık ortalama artış ise %8 civarındadır.
Özetle ; filodaki gemi sayısındaki artışa paralel olarak Türkiye’deki zabitan sayısı da yıldan yıla artmasına rağmen, filonun özellikle makine sınıfı zabitana olan ihtiyacı halen devam etmektedir. Yapılan araştırmalara göre bir geminin bir yıl süre içerisinde ihtiyaç duyduğu zabitan sayısının 16 ile 24 arasında ortalama 20 kişi olduğu tahmin edilmektedir.

Acilen ve önemle Türkiye’nin ve Dünyanın gemiadamı gereksinimi göz önünde tutularak, en azından 15 yıllık bir stratejik plan yapılıp Türkiye’deki zabitan eğitim kapasitesini, Denizcilik Fakülteleri, Denizcilik Meslek yüksekokulları ve Denizcilik Meslek liselerini 2 katına çıkarmayı, mevcut okullardaki eğitim seviyesini yükseltmeyi, tecrübeli kaptan ve çarkçıların denizcilik okullarında mesleki dersleri verebilmelerinin önünü açmayı hedeflemek gerekmektedir. Bu şekilde 2015-2020’lerde Dünyada eğitimli gemiadamında üst sıralara çıkmak, bu alanda saygınlığımızı ve Türkiye’ye döviz girdisi arttırmak, mümkün olabilir.

Durum böyle iken, bizler kendi içimizde çatışmaya devam ediyoruz. İşsizliğin hat safhada olduğu bir zamanda bu büyük pastadan pay almak yerine çeşitli mevzuat değişiklikleri ile gençlerimizin önünü kapatıyoruz. Ancak unutulmaması gereken bir diğer gerçek ise artık denizcilik sektöründe çalışan arkadaşlarımızın eskisinden daha bilinçli ve ortak hareket eden bir yapıda olmasıdır. Özellikle 90’lı yılların sonundan itibaren sektöre dahil olan genç denizci arkadaşlarımızın bir çoğu sivil toplum kuruluşları çatısı altında toplanarak, ülkemizde yıllardır uygulanan tek tip  geleneksel denizcilik derneklerinin aksine çok sesli ve çeşitli oluşumlar içerisine girmişlerdir. Başarının bir takım oyunu olduğu hiçbir zaman unutulmamalıdır ve bireysel olarak bu konularda herhangi bir etki yapılamayacağı açıktır. Bu nedenle önce bütün denizcilik okulları mezunları dernekler kurarak okullar bazında STK olmalı ardından bu dernekler bir federasyon çatısı altında bir araya gelmelidir. Bunun alt yapısı oluşmaya başladı. 4 Ocak 2011 tarihinde 7 derneğin bir araya gelerek oluşturduğu ” Denizcilik Meslek Liseleri ve Yüksekokulları Mezunları Dayanışma Platformu” iki aylık kısa bir süre zarfında sektörde aktif olarak faaliyet göstermeye başladı. Bu yapılanmalar STK olarak hakların savunulması ve temsilinin yanısıra mevcut sorunlara çözüm yolları aramak ve denizciliğimizin gelişerek daha ileriye gitmesi için projeler üretmek sureti ile daha işlevsel bir kimliğe bürünecektir. Gelişmiş toplumların hepsinde bu tür yapılanmalar kendi sektörlerinde etkili ve sözü geçen konumlardadır. Karamürsel Denizcilik Meslek Yüksekokulu Mezunlar Derneği olarak bizler bu doğrultuda çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Sevgi ve Saygılarımla

Mutlu YELTEN

Başkan

Karamürsel Denizcilik Meslek Yüksekokulu Mezunlar Derneği

 

Başa dön